Izjava o privatnosti

Zaštita i prikupljanje osobnih podataka

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, MINUTA DVIJE društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, Palmotićeva ulica 29, Zagreb, OIB: 29741046377 (u daljnjem tekstu: MINUTA DVIJE), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Izjavu o privatnosti.

Ova Izjava o privatnosti (“Izjava”) objašnjava kako MINUTA DVIJE prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim podacima koji se nalaze na web stranici i koji su MINUTA DVIJE dostupni korištenjem web stranice www.selectedd.hr.

MINUTA DVIJE je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovu Izjavu pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, MINUTA DVIJE je voditelj obrade, odnosno onaj koji određuje za koje potrebe se osobni podaci obrađuju.

Možete nas kontaktirati u vezi ove Izjave ili u vezi vaših osobnih podataka na:

MINUTA DVIJE d.o.o.

Palmotićeva ulica 29

10000 Zagreb

Hrvatska

E-mail: contact@selectedd.hr

KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO, U KOJU SVRHU I NA KOJEM TEMELJU

Vaše osobne podatke prikupljamo kada je to potrebno za izvršavanje usluga, ispunjenje ugovora, ostvarivanje vaših zahtjeva te radi statističke obrade podataka, poboljšanja kvalitete sadržaja, funkcionalnosti i usluga.

Vaše podatke uglavnom prikupljamo izravno od vas, bilo da bismo s vama sklopili ugovor, odgovorili na vaš upit, ili je obrada podataka nužna radi izvršavanja pravnih obveza MINUTA DVIJE, itd.

Prilikom naručivanja proizvoda MINUTA DVIJE će od vas prikupiti ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, odnosno isporuke naručenih proizvoda. Vaše podatke obrađujemo kako bi se poduzele radnje na vaš zahtjev prije sklapanja ugovora, a u slučaju kupnje dolazi do sklapanja ugovora koji je temelj za obradu vaših osobnih podataka s obzirom na nužnost izvršavanja ugovora u kojem ste, kao kupac, stranka. Vaše osobne podatke iz narudžbe čuvamo dvije godine, a računi se sukladno zakonima i propisima čuvaju jedanaest godina.

Kada pristupite stranici www.selectedd.hr, prikupljamo vašu IP adresu kako bismo vam omogućili prikaz i korištenje ove stranicu te osigurali sigurnost stranice. Vašu IP adresu prikupljamo na temelju vaše privole te našeg legitimnog interesa da osiguramo sigurnost stranice i omogućimo vam prikaz stranice. Vaše osobne podatke čuvamo ovisno o određenim vrstama kolačića koji su postavljeni automatski (nužni kolačići) ili kolačićima na koje ste pristali. Više o razdobljima čuvanja podataka za određene vrste kolačića pročitajte u našoj Politici kolačića.

Pristupom na našu stranicu www.selectedd.hr, kada kliknete na Izjavu o privatnosti ili Politiku kolačića, učitavaju se nužni kolačići. Pretraživač koji koristite također može učitavati kolačiće pa vas upućujemo na t. 5. u našoj Politici kolačića ‘’Onemogućavanje kolačića’’. Više o tome koje osobne podatke kolačići prikupljaju pročitajte u nastavku.

Kolačići collect, _ga, _ga_#, _gali, _gat, _gid, td prikupljaju sljedeće osobne podatke: dob korisnika, operativni sustav koji korisnik koristi te verzija operativnog sustava, preglednik iz kojeg je potekla aktivnost korisnika, platforma na kojoj se web stranica pokreće, grad, država, kontinent, podkontinent, geografska regija iz koje je potekla aktivnost korisnika, ime marke mobilnog uređaja, kategorija mobilnog uređaja (kao što su mobilni ili tablet), ime modela mobilnog uređaja, spol korisnika, jezik postavki operativnog sustava uređaja.

Kolačić s imenom ads/ga-audiences prati aktivnost korisnika na web stranici www.selectedd.hr i obično sadrži jedinstveni identifikator ili token koji se koristi za prepoznavanje korisnika koji su izrazili interes za određene proizvode, usluge ili sadržaj na web stranici. Može sadržavati informacije o aktivnostima korisnika, kao što su pregledi proizvoda, dodavanje proizvoda u košaricu ili drugi oblici interakcije s web stranicom www.selectedd.hr. Koristi se za pohranjivanje informacija u svrhu remarketinga.

Kolačić _fbp se koristi za praćenje aktivnosti korisnika na web stranicama koje integriraju Facebook piksel, alat koji omogućuje www.selectedd.hr da prati interakcije korisnika s njihovim sadržajem i mjeri učinkovitost oglašavanja na Facebooku. Obično sadrži jedinstveni identifikator i informacije o aktivnosti na web stranici. Kolačić može sadržavati informacije o radnjama koje je korisnik poduzeo na web stranici, kao što su pregledi proizvoda, dodavanje proizvoda u košaricu ili završetak kupnje. Također, ovaj kolačić obično sadrži vremenski žig koji bilježi kada je kolačić postavljen ili ažuriran.

Kolačić __cf_bm povezan je s uslugom Cloudflare, koja pruža usluge zaštite i ubrzanja web stranica. Kolačić “__cf_bm” često se koristi za razne tehničke svrhe, kao što su zaštita od DDoS napada, poboljšanje brzine učitavanja web stranice i slično. Ovaj kolačić obično sadrži identifikator sesije ili token koji se koristi za identifikaciju sesije korisnika na web stranici, a token ne sadrži osobne podatke korisnika. Kolačić također može sadržavati vremenski žig koji bilježi kada je kolačić postavljen ili ažuriran. Svrha ovog kolačića je poboljšanje sigurnosti i brzine web stranice. Ovaj kolačić koristi se za razlikovanje ljudi od botova.

Više o kolačićima, njihovoj svrsi i o razdoblju čuvanja podataka koje prikupljaju pročitajte u našoj Politici kolačića.

Vaše osobne podatke prikupljamo i kada nam ih vi sami stavite na raspolaganje, na temelju vaše privole, kada nas kontaktirate s nekim upitom putem elektroničke pošte ili putem društvenih medija. Vaše podatke obrađujemo u svrhu odgovora na upit i čuvamo ih do povlačenja privole. Privolu možete u svakom trenutku povući. U slučaju da privolu povučete prije proteka roka od dvije godine MINUTA DVIJE će vaše osobne podatke iz upita, zbog mogućih prigovora potrošača, čuvati temeljem legitimnog interesa do proteka dvije godine od postavljanja upita.

Također, vaše osobne podatke prikupljamo na temelju privole kada se na stranici www.selectedd.hr prijavite za primanje newslettera. Prikupljamo vašu e-mail adresu u svrhu obavještavanja o novostima, a u svakom trenutku možete povući svoju privolu i odjaviti primanje newslettera. Vaše podatke pohranjujemo onoliko dugo koliko ste prijavljeni za primanje newslettera i ne čuvamo ih nakon odjave.

Osim u slučajevima koji su navedeni u ovoj Izjavi, MINUTA DVIJE vaše podatke može prikupljati i kada je to propisano radi izvršenja zakonske obveze MINUTA DVIJE kao voditelja obrade. MINUTA DVIJE vaše podatke neće koristiti u svrhu o kojoj niste obaviješteni te će vas obavijestiti ako vaše podatke bude upotrebljavala u neke druge svrhe.

Ako se obrada temelji na vašoj privoli, imate pravo u bilo kojem trenutku povući privolu. Takvo povlačenje neće utjecati na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja.

VAŠA PRAVA

U bilo kojem trenutku imate pravo od MINUTA DVIJE zatražiti sljedeće:

– da vam omogući pristup vašim osobnim podacima:

možete nas pitati koje vaše podatke obrađujemo, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade podataka, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.

Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.

– zatražiti ispravak pogrešnih podataka:

želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.

– zatražiti brisanje osobnih podataka:

možete tražiti da zaustavimo obradu ili čak izbrišemo vaše osobne podatke. Ako vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, MINUTA DVIJE bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.

– zatražiti ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti:

ako želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.

– podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatke:

imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju MINUTA DVIJE smatra legitimnom.

– zahtijevati prijenos podataka drugom voditelju obrade (prenosivost prava):

Ako se obrada podataka temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od MINUTA DVIJE prijenos podataka drugom voditelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava, slobodno nam se obratite na kontakt podatke voditelja obrade MINUTA DVIJE navedene na početku ove Izjave.

Ako smatrate da se Vaša prava ne poštuju, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIMA

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga MINUTA DVIJE neće dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovoj Izjavi. O dijeljenju i prijenosu podataka uvijek ćemo vas obavijestiti.

MINUTA DVIJE surađuje s drugim društvima. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštite u skladu s EU zakonodavstvom.

U nekim slučajevima, naši partneri koji pružaju usluge u ime ili za MINUTA DVIJE mogu vaše podatke obraditi izvan Europske unije. Međutim, ugovori koje sklapamo s takvim subjektima obvezuju ih da s vašim podacima postupaju sa posebnim sigurnosnim mjerama u skladu s propisima na snazi u državama članicama Europske unije.

10. srpnja 2023. godine Europska komisija donijela je novu odluku o primjerenosti na temelju koje se osobni podaci mogu slobodno prenositi iz Europske unije u tvrtke u SAD-u koje sudjeluju u Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Odluka o adekvatnosti temelji se na članku 45. Opće uredbe o zaštiti podataka i predstavlja mehanizam koji osigurava siguran i zakoniti prijenos podataka u treće zemlje. Tvrtke u SAD-u koje žele sudjelovati u Okviru za zaštitu podataka moraju proći postupak samocertificiranja i upisati se na listu tvrtki koje su pristupile Okviru za zaštitu privatnosti podataka.

Također, ako naš ugovorni partner ima sjedište u SAD-u revidirat ćemo postojeće ugovore te provjeriti sigurnosne standarde koje naš partner jamči kako bi osigurali zaštitu svih naših ispitanika sa najnovijim standardima odobrenim i sugeriranim od strane nadležnih institucija.

Svrhe u koje dijelimo podatke s drugim društvima su, primjerice, potrebe održavanja web stranice i dostava proizvoda. Davatelji usluga su dužni koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili, te su obvezni zaštititi vaše podatke i smatrati ih poslovnom tajnom.

OBRADA OSOBNIH PODATAKA U PROCESU PLAĆANJA

Prilikom plaćanja koristite CorvusPay, napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta koji osigurava potpunu tajnost vaših kartičnih podataka od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni formular. Dakle, platni podaci prosljeđuju se šifrirano od vašeg web preglednika do banke koja je izdala vašu karticu te MINUTA DVIJE nema pristup podacima o vašoj platnoj kartici, ne prikuplja niti obrađuje iste. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti te su svi skladišteni podaci dodatno zaštićeni šifriranjem. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost online plaćanja, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i vaš identitet pomoću tokena ili lozinke.

Više o načinu na koji CorvusPay obrađuje vaše podatke možete vidjeti na https://www.corvuspay.com/politika-zastite-osobnih-podataka/.

DRUGE WEB STRANICE

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.selectedd.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

MINUTA DVIJE nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

MINUTA DVIJE prikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama i platformama kao što su Facebook, Instagram i LinkedIn. MINUTA DVIJE ima uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama i platformama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, MINUTA DVIJE ne pohranjuje na neka druga mjesta te dodatno ne obrađuju osim u svrhe navedene u ovoj Izjavi o privatnosti. Iznimno, MINUTA DVIJE može pohraniti Vaše podatke ukoliko za to postoji obveza važećih propisa.

MINUTA DVIJE koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, Instagram-a i LinkedIn-a, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti, kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINE: https://www.facebook.com/privacy/policy/

INSTAGRAM ONLINE: https://help.instagram.com/519522125107875

LINKEDIN ONLINE: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

MINUTA DVIJE ne može utjecati na politike zaštite privatnosti pružatelja usluga društvenih mreža koji se smatraju samostalnim voditeljem obrade.

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebooka, Instagrama ili LinkedIna ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka, kontaktirajte:

ZA FACEBOOK:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju Vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Mete, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Facebook je društvena mreža. Društvena mreža je mjesto društvenog povezivanja na internetu, online zajednica koja obično dopušta korisnicima da međusobno komuniciraju u virtualnom prostoru. Društvena mreža služi kao platforma za razmjenu mišljenja i iskustava, ili kako bi Internet zajednici pružila osobne ili informacije vezane za posao. Facebook svojim korisnicima dopušta izradu privatnih profila, upload slika i povezivanje putem zahtjeva za prijateljstvo.

Facebook je vlasništvo tvrtke Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD. Ukoliko osoba koja se koristi Facebookom živi izvan SAD-a ili Kanade, voditelj obrade osobnih podataka je Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska. Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, SAD samostalni je voditelj obrade.

ZA INSTAGRAM:

META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:

https://hr-hr.facebook.com/policy.php

https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

ZA LINKEDIN:

LINKEDIN IRELAND UNLIMITED COMPANY

Attn: Legal Dept. (Privacy Policy and User Agreement), Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka: https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/TSO-DPO

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci, možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za LinkedIn Ireland, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

STUPANJE NA SNAGU

Ova Izjava stupa na snagu objavom na www.selectedd.hr. MINUTA DVIJE zadržava pravo izmjene i dopune ove Izjave o privatnosti te će ista biti objavljena na web stranici.

Ažuriranje…
  • Košarica je prazna